Saturday, May 30, 2015

This is the Black Belt Season!

Congratulations to two long time friends and training partners, Alex Ecklin and Aaron Smith for receiving their Black Belts from Vitor Shaolin.
Alex received his Black belt on April 20 and Aaron received his black belt today!

Well deserved and proud of these two gentlemen!


1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post!

    Tìm hiểu máy đưa võng tự động hay còn gọi là võng điện cho bé là gì nên tìm mua máy đưa võng loại nào tốt cho bé cũng như tìm hiểu máy đưa võng ts cho bé có tốt không

    ReplyDelete